منبع کدهای آماده دسته بندی شده:

https://froala.com/design-blocks


گالری عکس با قابلیت نمایش اسلاید و تصویر فول اسکرین

<div class="row justify-content-around imageGallery1">
	<div class="col-sm-6 col-md-3">
		<a href="https://www.khateri.com/wp-content/uploads/2020/08/20190517174658-1024x768.jpg" title="Caption for gallery item 1"><img src="https://www.khateri.com/wp-content/uploads/2020/08/20190517174658-1024x768.jpg" alt="Gallery image 1" class="mb-4 shadow"></a>
	</div>
	<div class="col-sm-6 col-md-3">
		<a href="https://www.khateri.com/wp-content/uploads/2020/08/20190517171328-1024x768.jpg" title="Caption for gallery item 2"><img src="https://www.khateri.com/wp-content/uploads/2020/08/20190517171328-1024x768.jpg" alt="Gallery image 2" class="mb-4 shadow"></a>
	</div>
	<div class="col-sm-6 col-md-3">
		<a href="https://www.khateri.com/wp-content/uploads/2020/08/20190517174050-1024x768.jpg" title="Caption for gallery item 3"><img src="https://www.khateri.com/wp-content/uploads/2020/08/20190517174050-1024x768.jpg" alt="Gallery image 3" class="mb-4 shadow"></a>
	</div>
</div>

لینک کردن یک نوشته یا تصویر

قبل از نوشته یا تصویر
<a href="www.google.com" title="">
بعد از نوشته یا تصویر
</a>
بستن

مبلغ بدون مرز

مسلم خاطری

سلام عرض می کنم خدمت همه بازدیدکنندگان محترم این وب سایت جایی است جهت انتشار برخی از نوشته جات و مطالعات من در زمنیه تاریخ و جغرافیای تشیع و نیز گزارش ها و سفرنامه هایی از تبلیغ بین الملل و بدون مرز. امیدورام که سفرنامه ها و تجارب تبلیغی من برای همه مبلغان محترم قابل استفاده باشد.