مقاله : نقدی بر رویکرد طبری در کتمان فضائل اهل بیت علیهم السلام

نقدی بر رویکرد طبری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت علیهم السلام در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش / استاد مرتضی فرج پور چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی امامت / بنیاد فرهنگی امامت چکیده:ابوجعفر محمد بن جریر طبری مورخ و مفسر مشهور قرن سوم و از علمای عامه است. در این مقاله …

مقاله : نقدی بر رویکرد طبری در کتمان فضائل اهل بیت علیهم السلام ادامه »