دانلود کتاب: روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه

محمدحسن خان صنیع الدوله معروف به اعتماد السلطنه (۱۲۵۹-۱۳۱۳ق) از رجال دوران قاجار و نویسنده کتاب خیرات حسان بود. وی تحصیل کرده دارالفنون و از درباریان ناصرالدین شاه بود. اعتمادالسلطنه به فرانسه سفر کرد و به دانشگاه پاریس رفت. پس از بازگشت، رئیس دارالترجمه همایونی، مترجم مخصوص شاه و همچنین وزیر انطباعات (چاپ و نشر) شد. از او آثار بسیاری برجای مانده که کتاب روزنامه خاطرات از مهم‌ترین آثار اوست. اعتماد السلطنه همچنین کتاب خیرات حسان (۱۳۰۴ـ ۱۳۰۷ق) را درباره شرح حال حدود ۹۱۲ زن مشهور مسلمان به نگارش درآورد.

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، کتابى حاوى یادداشتهاى روزانه محمدحسنخان اعتمادالسلطنه* (دولتمرد دوره ناصرالدینشاه قاجار)، از وقایع سیاسى و اجتماعى سالهاى ۱۲۹۲ تا ۱۳۱۳. این کتاب با عنوانهاى وقایع روزانه دربار ناصرالدینشاه، وقایع پانزدهساله سلطنت ناصرالدینشاه، و یادداشتهاى روزانه اعتمادالسلطنه نیز منتشرشد.

لینک دانلود کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه

۲ دیدگاه دربارهٔ «دانلود کتاب: روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.