...

بازدید کنندگان محترم سایت، شما می توانید از طریق شماره های تلفن:
004915210289244 و 00989111234567
آدرس ای میل:
info@khateri.com
ویا فرم تماس زیر با من در ارتباط باشید

بستن

مبلغ بدون مرز

مسلم خاطری

سلام عرض می کنم خدمت همه بازدیدکنندگان محترم این وب سایت جایی است جهت انتشار برخی از نوشته جات و مطالعات من در زمنیه تاریخ و جغرافیای تشیع و نیز گزارش ها و سفرنامه هایی از تبلیغ بین الملل و بدون مرز. امیدورام که سفرنامه ها و تجارب تبلیغی من برای همه مبلغان محترم قابل استفاده باشد.